نمایشگاه مطبوعات غرفه روزنامه پیروزی

روزنامه پیروزی ,غرفه روزنامه ,نمایشگاه مطبوعات ,غرفه روزنامه پیروزی سلام دوستان

 من  روز جمعه  21 آبانماه ساعت پنج در نمایشگاه مطبوعات در غرفه روزنامه پیروزی حضور دارم 

 

پیروزی

برگرفته شده از وبلاگ http://naz1393.blogfa.com/post/332